Ministrė geresnius matematikos egzamino rezultatus sieja su dėmesiu tiksliesiems mokslams

siejaŠvietimo ministrė Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė gerėjančius abiturientų matematikos valstybinio egzamino rezultatus sieja didesniu Vyriausybės dėmesiu tiksliesiems mokslams.

Kaip trečiadienį pranešė Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA), matematikos valstybinį brandos egzaminą šiemet išlaikė 89,5 proc. abiturientų, kai pernai tai padarė 84,6 proc. moksleivių.

Pradedami skelbti brandos egzaminų rezultatai

egzLietuvoje trečiadienį pradedami skelbiami kai kurių valstybinių brandos egzaminų rezultatai.

Kaip nurodo Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA), nuo 13 val. planuojama skelbti valstybinių lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, istorijos ir chemijos brandos egzaminų rezultatus.

Dalis savivaldybių nesutinka su naujais reikalavimais gimnazinių klasių formavimui

gimnaziniuSavivaldybių atstovai teigia, kad po kelių mėnesių įsigaliosiančios taisyklės klasių dydžiams III-IV gimnazinėms klasėms yra sunkiai įgyvendinamos dalyje regionų.

Nuo šių metų rudens įsigalioja 2021-aisiais numatyti kiekybiniai kriterijai III-IV klasių formavimui, kai mažiausias mokinių skaičius klasėje galės būti 21-as.

Lietuvoje pradedamas trijų kolegijų reorganizavimas

vilniauskolegjaNuo pirmadienio Vyriausybės sprendimu reorganizuojamos trys valstybinės kolegijos.

Kaip pranešė Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO), Alytaus kolegija prijungiama prie Kauno kolegijos, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija – prie Vilniaus kolegijos, Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija – prie Kauno technikos kolegijos.

Įsibėgėja priėmimas į aukštąsias mokyklas: į ką svarbu atkreipti dėmesį šių ir ankstesnių metų abiturientams

abiturPamažu įsibėgėja priėmimas į aukštąsias mokyklas – stojantieji prašymus teikti gali iki liepos 24 d. Primename, į ką svarbu atsižvelgti visiems stojantiesiems.

Abiturientai, mokyklas baigsiantys šią vasarą ir norintys studijuoti universitetuose ar kolegijose, turi atitikti šiuos reikalavimus, kurie yra vienodi tiek stojantiesiems į valstybės finansuojamas, tiek nefinansuojamas vietas:

  • būti išlaikius tris valstybinius brandos egzaminus: lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos (netaikoma stojantiesiems į menų studijas) ir stojančiojo laisvai pasirinktą;

Visiems prieinamas aukštasis mokslas: kas jau įgyvendinta?

aukstasisŠiemet pirmą kartą jaunuoliai iš socialiai jautrios aplinkos stodami į aukštąsias mokyklas gali naudotis papildoma konkursine eile. Ši eilė – viena iš priemonių, kurios padeda visoms socialinėms grupėms užtikrinti lygias galimybes siekti aukštojo išsilavinimo.

Abiturientai laikys valstybinį informacinių technologijų brandos egzaminą

klasesAbiturientai trečiadienį laikys valstybinį informacinių technologijų brandos egzaminą.

Jį pasirinko 2457 kandidatai, pranešė Nacionalinė švietimo agentūra.

Egzaminą sudarys programavimas (50 proc.), skaitinės informacijos apdorojimas skaičiuokle (20 proc.), tekstinių dokumentų maketavimas (20 proc.) bei saugus ir teisėtas informacijos ir interneto naudojimas (10 proc.). 

Sparčiai populiarėja vienas mokymosi būdas – profesiją dar gimnazijos suole išbando vis daugiau mokinių

suoleBirželį prasidėjo ne tik studentų priėmimas į aukštąsias mokyklas – stojančiuosius kviečia ir profesinio mokymo įstaigos. Jos priima ir jau baigusiuosius mokyklas, ir tuos, kurie norėtų įgyti profesiją kartu su brandos atestatu. Čia galima įgyti ir bendrąjį išsilavinimą, ir profesiją, o iš karto po to įsilieti į darbo pasaulį arba toliau tęsti mokslus aukštojoje mokykloje.

Abiturientai laikys valstybinį matematikos egzaminą

egzPirmadienį abiturientai laikys matematikos valstybinį brandos egzaminą, tai trečias egzaminas pagal jį pasirinkusių kandidatų skaičių.

Nacionalinės švietimo agentūros duomenimis, šiemet matematikos valstybinį brandos egzaminą laikyti pasirinko 16 tūkst. 678 kandidatai, praėjusiais metais – 16 tūkst. 520.

Valstybiniai brandos egzaminai bus laikomi dalimis, stiprinama užduočių rengimo kokybė

dalimisŠiandien pristatyta patobulinta tarpinių patikrinimų tvarka – išskaidytų valstybinių brandos egzaminų sistema. Siekiama, kad ji būtų palanki mokiniams ir veiktų kokybiškai. Skaidant krūvį, brandos egzaminai liks sudaryti iš dviejų dalių: pirmoji laikoma III gimnazijos klasėje, antroji – IV gimnazijos klasėje. Šių metų ir 2024-2025 m. m. vienuoliktokai galės pirmąją dalį perlaikyti, jei rezultatas netenkins. Abi dalys bus laikomos egzaminų centruose ne ugdymo proceso, o atskiros sesijos metu. Išimtis bus taikoma matematikos brandos egzaminui, kurį sudarys trys dalys.

Mokiniai paskirstė dalyvaujamojo biudžeto pinigus – jie atiteko mokyklų aplinkai paįvairinti ir papuošti

atitekoŽaidimų ir poilsio erdvių, garso įrašų studijos, lauko klasės-kupolo, dviračių  laikymo patalpos įrengimas ir keletas kitų mokinių pasiūlytų sprendimų paįvairins ir papuoš keliolikos mokyklų aplinką. Šiandien Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje baigiamajame renginyje buvo pristatytos projekto „Dalyvaujamasis biudžetas“ mokinių sugalvotos idėjos. Mokiniai iš viso paskirstė per 32 tūkst. Eur, didžiąją dalį pinigų skyrė Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, daugiau nei 8 tūkstančius – mokyklos. 

Nuo liepos 1 d. Kaune pradės veikti Lietuvos inžinerijos kolegija

kolegijaNuo liepos 1 d. reorganizuojamos kolegijos Vilniuje ir Kaune pagal Vyriausybės jau anksčiau patvirtintą valstybinių kolegijų tinklo stiprinimo planą. Kaip skelbta anksčiau, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija jungiasi prie Vilniaus kolegijos, o Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija bei Kauno technikos kolegija jungiasi į vieną Lietuvos inžinerijos kolegiją. Kolegijų jungimosi datas šiandien patvirtino Vyriausybė.

Savivaldybių dėmesiui: Lietuvos įtraukties švietime centras nemokamus mokymus mokytojų padėjėjams gali rengti pagal savivaldos poreikį

rengtiLietuvos įtraukties švietime centro specialistai, esant poreikiui, nemokamus kvalifikacijos tobulinimo mokymus mokytojų padėjėjams gali rengti tam tikroje savivaldybėje.

„Kviečiame savivaldybių atstovus kreiptis į mus konsultacijų, patarimų. Jei matote, kad jūsų mokyklų bendruomenėms reikia tam tikros informacijos taikant įtraukiojo ugdymo principus, atliepiant įvairius mokinių poreikius, jei mokyklose dirba mokytojų padėjėjai, kuriems reikalingi kvalifikacijos tobulinimo mokymai, mūsų specialistai gali atvykti pas jus ir juos surengti“, – sako Lietuvos įtraukties švietime centro vadovė Sandra Valantiejienė.

Mokinių įvairovei atvirų klasių modelius taikančių mokyklų patirtys: ugdymą organizuojant šiek tiek kitaip galima atliepti labai įvairius vaikų poreikius

klasiuŠių mokslo metų pradžioje 15-oje šalies savivaldybių pradėjo veikti daugiau nei 100 mokinių įvairovei atvirų klasių, kuriose kartu besimokančių įvairių ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymas organizuojamas skirtingais būdais. Pilotiniame atvirųjų klasių projekte dalyvaujančių mokyklų atstovai tikina, kad siūlomi ugdymo modeliai pasiteisina, o į jų principus dėmesį atkreipti vertėtų visoms įtraukiojo ugdymo plėtrai besirengiančioms švietimo įstaigoms. 

Prasideda vasaros priėmimas į profesines mokyklas

vasarosBirželio 3 d. prasideda centralizuoto priėmimo į profesines mokyklas vasaros etapas. Norinčiųjų įgyti profesiją šiemet laukia 44 profesinės mokyklos ir kitos švietimo įstaigos, vykdančios profesinį mokymą. Į valstybės finansuojamas profesinio mokymo vietas, kaip ir pernai, planuojama priimti 20,6 tūkst. mokinių.

Kviečiame teikti kandidatūras lituanistinio švietimo mokytojo (dėstytojo) premijai gauti

premijaiŠvietimo, mokslo ir sporto ministerija skelbia konkursą 2024 m. lituanistinio švietimo mokytojo (dėstytojo) premijai gauti.

Kandidatai bus atrenkami atsižvelgiant į tai, kokių laimėjimų ir pažangos yra pasiekę jų ugdomi mokiniai ar studentai, ar mokytojas, dėstytojas užsiima aktyvia ir kūrybiška lituanistinio švietimo veikla, kaip jis prisideda prie pilietiškumo, tautinės tapatybės ir kitų vertybių diegimo lietuvių bendruomenėje.

Sporto šakų federacijoms pristatyti siūlymai dėl aukšto meistriškumo sporto finansavimo tvarkos pokyčių

pokyciuNacionalinėms sporto šakų federacijoms ir organizacijoms pristatyti siūlymai dėl aukšto meistriškumo sporto programų finansavimo valstybės lėšomis tvarkos tobulinimo. Siūlymus rengė iš sportininkų, trenerių organizacijų, sporto federacijų, asmenų su negalia sporto organizacijų, savivaldos atstovų suburta darbo grupė. 

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla nuo spalio taps VILNIUS TECH padaliniu

padaliniuLietuvos aukštoji jūreivystės mokykla (LAJM) nuo spalio 1 d. jungsis prie VILNIUS TECH. Aukštoji mokykla taps universiteto padaliniu – Lietuvos jūreivystės akademija – Klaipėdoje. Jungimosi datą šiandien patvirtino Vyriausybė.

Kaip Vyriausybė jau yra numačiusi valstybinių kolegijų tinklo stiprinimo plane, Lietuvos jūreivystės akademija ir toliau vykdys kolegines jūrų inžinerijos bei jūrų technologijų krypčių studijas, jūrų transporto sektoriaus darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo mokymus. Ateityje numatoma kurti ir naujas – atsinaujinančių energijos šaltinių jūroje inžinerijos, uosto ir laivybos inžinerinio valdymo – studijų programas.

Skatinant dvikryptę sportininkų karjerą, studijuojantiesiems bus kompensuojamos studijų paskolos

paskolosAukštus rezultatus pasiekę sportininkai, studijuojantys valstybės nefinansuojamose vietose Lietuvos aukštosiose mokyklose, nuo šių mokslo metų bus atleidžiami nuo paskolų studijoms grąžinimo. Tai įteisinta praėjusių metų pabaigoje priimtame Mokslo ir studijų įstatyme. Tikimasi, kad ši priemonė bus svarbus žingsnis skatinant sportininkus dar nebaigus sportinės karjeros siekti išsilavinimo ir užsitikrinti dvikryptę karjerą.

Alytuje ir Marijampolėje veiks nauji aukštųjų mokyklų padaliniai: informacija stojantiesiems

padaliniaiStiprinant aukštojo mokslo studijas Lietuvoje, nuo liepos 1 d. Alytuje, o nuo spalio 1 d. ir Marijampolėje atsiras nauji aukštųjų mokyklų padaliniai. Šias datas šiandien patvirtino Vyriausybė.

Kaip Vyriausybė yra jau pritarusi anksčiau, Marijampolės kolegija taps Mykolo Romerio universiteto (MRU) padaliniu Marijampolėje, o Alytaus kolegija – Kauno kolegijos padaliniu Alytuje. Tai leis išsaugoti regionuose vykdomas aukštojo mokslo studijas, būsimiems studentams pasiūlyti daugiau ir konkrečių regionų poreikiams aktualių studijų programų.

Priėmimas į aukštąsias mokyklas – jau birželio 1 d. Ką svarbu žinoti stojantiesiems?

birzelioBirželio 1 d. startuoja bendrasis priėmimas į Lietuvos aukštąsias mokyklas. Stojančiųjų lauks 11 valstybinių ir 5 nevalstybiniai universitetai, 12 valstybinių ir 6 nevalstybinės kolegijos. Į valstybės finansuojamas vietas numatoma priimti tiek pat pirmakursių, kaip ir pernai – 12,7 tūkst. Ką svarbu žinoti stojantiesiems?

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode