Vasario 16-ąją – apdovanojimai ir koncertas

Vasario 16-oji, Lietuvos valstybės atkūrimo diena, Mažeikiuose baigėsi iškilminga apdovanojimų ceremonija ir koncertu. Žmonėms, kurie savo darbais, įgyvendinamomis idėjomis garsina rajoną, įteikti Mažeikių rajono savivaldybės garbės ženklai „Už nuopelnus Mažeikių kraštui“ ir nominacijos už socialinės-ekonominės plėtros spartinimą.

Mažeikių kultūros centro Didžiojoje salėje vykusiame iškilmingame renginyje susirinkusiuosius sveikino ir saugoti tautos istoriją, jos laisvę linkėjo Savivaldybės meras Vidmantas Macevičius, mero pavaduotoja Sigutė Bernotienė, kiti svečiai.

Garbės ženklai „Už nuopelnus Mažeikių kraštui“ įteikti Martynui Januškai ir Rimantui Griciui.

Šiemet skirtos 7 nominacijos: Mildai Tenienei – „Žemaičių tarmės puoselėtojas“, Laimai Bartkuvienei  – „Kūrybinių idėjų iniciatorius“, Ingai Šilinskaitei – „Etninės kultūros puoselėtojas“, Vilmai Vžesniauskienei – „Bendruomenės siela“, Nomedai Vėlavičienei ir Deividui Makavičiui – „Mažeikių krašto garsintojas“, Gražinai Žukauskienei – „Istorinės atminties puoselėtojas“, Svajūnui Sidabrui – „Sporto entuziastas“.

Šventinį koncertą surengė vokalinis ansamblis „Jazz Island“, Mažeikių kultūros centro mišrusis choras „Draugystė“.

Apie garbės ženklais apdovanotuosius 

Garbės ženklas „Už nuopelnus Mažeikių kraštui“, kuriuo apdovanojami Lietuvos ir užsienio valstybių piliečiai už nuopelnus ir svarų indėlį į Mažeikių rajono kultūrą, švietimą, sportą, mokslą, ekonomiką, socialinę raidą, visuomenės gyvenimą, aktyvų Mažeikių vardo garsinimą Lietuvoje ir užsienyje, bus įteiktas Rimantui Griciui, Viekšnių gimnazijos direktoriui, Viekšnių bendruomenės įkūrėjui ir aktyviam nariui, ir Martynui Januškai, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojui, Mažeikių kultūros centro Juozo Vaičkaus Skrajojamojo teatro vadovui ir režisieriui. 

R. Griciaus vadovaujamoje gimnazijoje didelis dėmesys skiriamas šiuolaikinių technologijų bei programų naudojimui, etnokultūros ir pilietinių tradicijų puoselėjimui, sporto propagavimui.

Moksleiviai dalyvauja jaunimo organizacijų veikloje. Įsijungiama į pilietines akcijas, dalyvaujama projektuose „Praeities stiprybė ateičiai“, „Tautos dvasios beieškant“, „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“, kuriuose darbai ne kartą įvertinti prizinėmis vietomis. Gimnazijoje vykdomas tarptautinis vokiečių kalbos egzaminas, kurį išlaikę mokiniai gauna tarptautinį, visame pasaulyje pripažįstamą diplomą. 

Gimnazijos bendruomenė aktyviai įsijungusi į sportinę veiklą – dalyvauja Lietuvos mokyklų žaidynėse (Lietuvos mokinių olimpiniame festivalyje), sportininkai kasmet tampa nugalėtojais ar prizininkais. 13 m. gimnazija yra sportiškiausių šalies mokyklų trejetuke. Už aukštus sporto rezultatus įrengtas šiuolaikiškas, europinius standartus atitinkantis aikštynas. Gimnazijai suteiktas Aktyvios mokyklos statusas, pripažinta Sveikatą stiprinančia mokykla. Pastatyta nauja sporto salė, kuria, kaip ir aikštynu, gali naudotis ne tik moksleiviai. Pradėta propaguoti nauja sporto šaka – badmintonas, įkurtas Viekšnių badmintono klubas.

M. Januška, dirbdamas mokytoju, vykdė kūrybingą pedagoginę veiklą, puoselėjo lituanistines tradicijas rajone ir respublikoje. Rengė seminarus, dalijosi patirtimi respublikinėse konferencijose, recenzavo vadovėlius, knygas. Vadovavo olimpiadų darbų ir meninio skaitymo vertinimo komisijoms, buvo brandos egzaminų vertinimo grupės pirmininkas. Jo parengti mokiniai ne kartą yra laimėję šalies meninio skaitymo, filologų konkursų apdovanojimus. 

Jis taip pat žinomas kaip ilgametis kultūros veikėjas, prisidedantis prie nacionalinės kultūros plėtros, vienas svarbiausių ir produktyviausių Mažeikių krašto kultūros renginių organizatorių. M. Januškos iniciatyva Mažeikių kultūros centre atkurtas Juozo Vaičkaus Skrajojamasis teatras. Nuo 2018 m. yra šio teatro režisierius ir vadovas. Jo režisuoti spektakliai sulaukia ir žiūrovų, ir įvairių vertinimo komisijų dėmesio, šalies bei Žemaitijos krašto festivaliuose yra pelnę ne vieną apdovanojimą. Aukščiausias teatro, kuriam vadovauja M. Januška ir Airida Lementauskienė, pelnytas apdovanojimas – „Aukso paukštės“ nominacija. 

1999 m. M. Januška pelnė Rašytojos Marijos Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos premiją, 2003 m. apdovanotas Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino ordino medaliu. 2004 m. išrinktas rajono Metų mokytoju, 2008 m. – Lietuvos metų mokytoju. 2013 m. jam įteikta Mažeikių krašto kultūros premija. 

Apie nominantus 

Nominacija „Žemaičių tarmės puoselėtojas“ – Mildai Tenienei, Viekšnių lopšelio-darželio „Liepaitė“ meninio ugdymo, Mažeikių politechnikos mokyklos Viekšnių skyriaus muzikos mokytojai.

M. Tenienė – entuziastinga tautiškumo, žemaičių kalbos ir papročių puoselėtoja, kuri šias vertybes stengiasi perduoti jaunajai kartai. Mokytoja yra etnokultūrinio festivalio „Lai Vėikšniūs skombies žemaitėška ruoda“, į Viekšnius pakviečiančio gausų būrį dalyvių iš įvairių Lietuvos kampelių, sumanytoja ir organizatorė. Jos ugdytiniai – įvairių konkursų, projektų dalyviai ir laimėtojai, o jų pasirodymai, parengti padedant mokytojai, visada kupini žemaitiškos dvasios, pasididžiavimo žemaičių kalba, dvelkiantys meile gimtajam kraštui.

Nominacija „Kūrybinių idėjų iniciatorius“ – Laimai Bartkuvienei, Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos direktoriaus pavaduotojai ugdymui.

L. Bartkuvienė ne tik geba sudominti mokinius, skatina juos dalyvauti olimpiadose, konkursuose, bet ir sutelkia gimnazijos bendruomenę bendriems projektams. Ji yra daugelio ugdymo programų, respublikinių ir tarptautinių projektų, kurių tikslas puoselėti mokinių kūrybiškumą, verslumą, pilietiškumą, visuomeniškumą, iniciatorė, koordinatorė, bendraautorė. L. Bartkuvienės pastangomis, gimnazijos komandos drauge su bendrijos „Lemtis“ atstovais nuo 2013 m. dalyvauja Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių kapų, palaidojimo vietas žyminčių paminklų tvarkymo ekspedicijose Sibire, Kazachstane.

Nominacija „Etninės kultūros puoselėtojas“ – Ingai Šilinskaitei, Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos mokytojai-metodininkei, technologijų mokytojai-ekspertei.

I. Šilinskaitės veikla ir kūrybinės iniciatyvos žinomos ne tik Mažeikių rajone, bet ir Lietuvoje. Jos kūriniuose dominuoja senosios lietuviškos tradicijos, papročiai, kultūros vertybės. Visa tai mokytoja perteikia ir savo mokiniams – nuolatiniams mokinių liaudies dailės konkurso „Sidabro vainikėlis“, jaunųjų menininkų sąjūdžio „Stanislovas Riauba – Žemaitijos Andersenas“ dalyviams bei laureatams. Pedagogė noriai dalijasi gerąja dailės ir technologijų mokymo patirtimi su kolegomis iš visos Lietuvos, savo žinias ir patirtį perteikia karpinių, grafikos, tapybos ant šilko, augalų, gėlių vandens gamybos edukaciniuose užsiėmimuose suaugusiesiems ir vaikams.

Nominacija „Bendruomenės siela“ – Vilmai Vžesniauskienei, Ukrinų kaimo bendruomenės pirmininkei.

V. Vžesniauskienė, derindama kasdieninį darbą su aktyvia visuomenine veikla, nuo 2009 m. vadovauja bendruomenei. Ji viena pirmųjų rajone ėmėsi iniciatyvos įkurti bendruomeninį verslą: įdarbinti žmonės, įkurta sulčių spaudykla, pradėti gaminti „Vobulū sūre“ ir kiti skanėstai. Bendruomenės pirmininkė inicijuoja ir įgyvendina projektus, kurie skatina Ukrinų kaimo gyventojų bendruomeniškumą, aktyvų laisvalaikio praleidimą, socialinę veiklą, kaimo paveldo saugojimą ir populiarinimą, infrastruktūros ir amatų plėtrą.

Nominacija „Mažeikių krašto garsintojas“ – Nomedai Vėlavičienei, Renavo dvaro sodybos muziejininkei ir Deividui Makavičiui, Renavo dvaro sodybos direktoriui.

N. Vėlavičienė ir D. Makavičius dirba Renavo dvaro sodyboje, kurioje vykdomos kultūrinės, muziejinės veiklos, kurioje daug dėmesio skiriama gamtos tyrimams, apsaugai bei švietėjiškai veiklai. Gamtininkai daugiau nei 30 m. aktyviai tiria Mažeikių rajono, Lietuvos gamtą ir jos vertybes, dalyvauja konferencijose ir jose pristato tyrimų rezultatus. Savo laisvalaikį, savaitgalius, dalį atostogų nuolat skiria gamtosaugai ir gamtotyrai. Jų nuveiktų darbų sąraše – daugybė parašytų mokslinių straipsnių, komentarų žiniasklaidai apie mus supančią aplinką, pravestų edukacijų, ekskursijų, paskaitų.

Nominacija „Istorinės atminties puoselėtojas“ – Gražinai Žukauskienei, Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyresniajai specialistei, bendrijos „Lemtis“ narei.

G. Žukauskienė nuo 2000 m. yra bendrijos „Lemtis“ narė ir per šį laiką dalyvavo daugybėje ekspedicijų į lietuvių tremtinių palaidojimo vietas Rusijoje, Sibire. Ekspedicijose ji išbuvo apie 350 dienų, aplankė per 400 tremties vietovių, apie 270 kapų ir kapaviečių. Trėmimų istorijos fiksavimui, surinktos informacijos apdorojimui, sklaidai ji negailėjo savo asmeninio laiko ir sveikatos. Įgavusi patirties, paskutiniaisiais metais ne tik fiksavo materialųjį tremties paveldą, bet ir vadovavo Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos bendruomenės ekspedicijoms ir jų metu ypatingą dėmesį skyrė jauniesiems ekspedicijų dalyviams – moksleiviams.

Nominacija „Sporto entuziastas“ – Svajūnui Sidabrui, VšĮ „Mažeikių sporto projektai“ vadovui.

S. Sidabro veikla prisideda prie sėkmingo krepšinio sporto šakos vystymo ir populiarinimo Mažeikių rajone. Prieš 5 metus, dar būdamas moksleiviu, jis Mažeikiuose surengė pirmąjį 3x3 naktinio krepšinio turnyrą. Per laiką turnyras užaugo, tapo tradiciniu ir laukiamu renginiu. Jis įkūrė krepšinio stovyklą vaikams, subūrė vaikus ir paauglius į 3x3 krepšinio komandas „Silverstars“, kurios dalyvauja Lietuvos čempionatuose ir sėkmingai atstovauja Mažeikių rajonui. S. Sidabrui netrūksta idėjų ir planų kaip Mažeikių rajone plėtoti krepšinį, o jo įtaka rajono sportiniam gyvenimui jau dabar ryškiai matoma.

Birutės Šneideraitienės nuotr. Daugiau nuotraukų: (1) Facebook

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode