Patvirtintas reglamentas 2023–2027 m. kadencijos tarybos darbui

Posėdžiavusi Savivaldybės taryba vasario 24 d.patvirtino naują Savivaldybės tarybos veiklos reglamentą. Šis dokumentas bus pagrindas 2023–2027 m. kadencijos tarybos darbui.

Taryba savo veikloje vadovaujasi LR vietos savivaldos įstatymu, savo patvirtintu reglamentu. Balandžio 1 d. įsigalios nauja redakcija išdėstytas Vietos savivaldos įstatymas. Jam pasikeitus, atsirado prievolė parengti ir naują Savivaldybės tarybos reglamentą.

Šiame dokumente numatyta naujovė: meras tampa vykdomosios valdžios atstovu. Jis nebebus Savivaldybės tarybos narys, nebegalės balsuoti tarybos posėdžiuose, turės veto teisę. Išgrynintos mero pareigos ir teisės, numatant, kokias funkcijas meras privalo atlikti pats, o kurias, jeigu nuspręs, turi teisę pavesti atlikti Savivaldybės administracijos direktoriui.

Šiandien patvirtintame reglamente – ir nauji skyriai, apibrėžiantys opozicijos lyderio funkcijas ir teises, tarybos mažumos darbotvarkę, tarybos priimto teisės akto grąžinimo pakartotinai svarstyti, jo svarstymo ir priėmimo tvarką bei kt.

Reglamentas patvirtintas vienbalsiai, dalyvaujant 22 Savivaldybės tarybos nariams. Jis įsigalios naujai išrinktai tarybai susirinkus į pirmąjį posėdį.

Mazeikiai.lt nuotr.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode