Popiežius vienuolėms: Mylėkite kitus kaip mylinčios motinos

mylinciosPopiežius ketvirtadienį, gegužės 25 d., audiencijoje priėmė Mažųjų meilės misionierių seserų kongregacijos vienuoles, Italijoje dalyvaujančias generalinėje kapituloje. Joje išrinkusios naują vadovybę, vienuolės svarsto savo kongregacijos karitatyvinių ir socialinių darbų kryptis ateinančiais metais.

Popiežius Pranciškus kalboje kapitulos dalyvėms priminė kongregacijos steigėjo, kunigo ir šventojo Luigi Orione pavedimą Mažosioms meilės misionierėms savo gyvenime ir pašaukime įkūnyti gailestingojo Dievo ir Bažnyčios veikimą su motiniškumo dvasia. Steigėjas ragino to siekti per vienybę su Jėzumi, artumą seserims ir broliams, ir veiksmingą tarnystę.

„Visuomet stenkitės savo tarpe ir santykiuose su kitais liudyti motiniško švelnumo jausmus. O jei kartais ir užeina širdies šaltumas, tuoj pat jo kratykitės svetingumo ir paslaugumo mintimis, jausmais ir veiksmais“, – pažymėjo popiežius. Jis prisiminė, kad pačios vienuolės savo kongregacijos pašaukimą vadina samarietišku.

„Kas labiau už motina savo vaikams būna samarietiška? Ji mato ir nujaučia kokios vaikų žaizdos. Ji sustoja, juos pagydo, o paskui išleidžia eiti gyvenimo keliu. Mylėkite kitus kaip mylinčios motinos, savo steigėjo kun. L. Orione pavyzdžiu“, – sakė Pranciškus.

Daugiau kaip šimtą metų gyvuojančios Mažųjų meilės misionierių seserų kongregacijos vienuolės pagrindinį dėmesį skiria tarnystei ligoninėse, senelių prieglaudose, ambulatorijose, reabilitacijos centruose, mokyklose ir parapijose. Daugiau kaip septyni šimtai vienuolių darbuojasi Europoje, Pietų Amerikoje, Afrikoje ir Azijoje. Nauja kongregacijos vyresniąja išrinkta vienuolė iš Lenkijos, s. M. Alicja Kedziora. (SAK / Vatican News)

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode