Popiežius: neužmirškime Ukrainos, kasdien melskime nuolatinės taikos

kasdienPopiežius Pranciškus trečiadienio, sausio 25-osios, rytą privačioje audiencijoje priėmė Ukrainos Bažnyčių ir religinių organizacijų tarybos delegaciją. Per bendrąją audienciją paminėdamas šį susitikimą su įvairių Ukrainos konfesijų lyderiais – ortodoksais, katalikais, protestantais, žydais ir musulmonais – popiežius prašė visų melstis už nuolatinę taiką Ukrainoje.

Popiežiaus katechezė. Jėzus – skelbimo mokytojas

mokytojasTrečiadienio rytą susitikęs su piligrimais, atvykusiais į bendrąją audienciją, popiežius tęsė prieš porą savaičių pradėtą naują katechezių ciklą apie visiems skirtą pašaukimą skelbti Evangeliją. Šio trečiadienio katechezės tema: Jėzus – skelbimo mokytojas.

S. Ševčukas. Galime laimėti tik kaip bendruomenė

laimetiIšsamiame interviu Ukrainos žinių daugiakalbei svetainei „New Voice – NV“ Ukrainos Graikų Katalikų Bažnyčios didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas komentavo įvairias temas: nuo siūlymų uždrausti Maskvos patriarchato Bažnyčią Ukrainoje iki popiežiaus Pranciškaus žodžių, įskaudinusių ukrainiečius.

Popiežius prašo neužmiršti sergančiųjų raupsais

raupsaisSausio 29 d. bus jau septyniasdešimtą kartą minima Pasaulinė sergančiųjų raupsų liga diena. Šiomis dienomis Vatikane vyksta antrasis tarptautinis simpoziumas, kuriame kalbama apie šia liga sergančių žmonių globą ir apie įsipareigojimą šalinti socialines ir ekonomines priežastis, dėl kurių šį liga vis dar plinta pasaulyje.

Popiežius: brolybę kurti ne žodžiais, o darbais

brolybePopiežius pirmadienį priminė popiežių magisteriumo dokumentų „Populorum progressio“ ir „Pacem in Terris“ žinios aktualumą, tačiau apgailestavo, kad ji nebuvo išklausyta. „Populorum progressio“ apie tautų pažangą Paulius VI patikino, kad žmonijos vystymasis yra taikos kelias, o Jonas XXIII „Pacem in Terris“ priminė, kad taika įmanoma tik pripažįstant kiekvieno asmens orumą, teisingumą ir lygybę.

Ko turime atsisakyti, kad sektume Jėzumi?

atsisakytiŠį klausimą uždavė popiežius sekmadienį, sausio 22 d., prieš vidudienio maldą ir palaiminimą maldos dalyviams, tiek buvusiems Šv. Petro aikštėje, tiek per radiją ar kitas medijas klausiusiems jo apmąstymo ir maldos žodžių.

Dnipro nelaimėje – didysis tautos žmoniškumas

didysisTai karas prieš beginklius. Šeimas, besiilsinčias savo namuose, išžudo atskridusi raketa. Žaidžiantys vaikai, sunaikinti kaip kariniai taikiniai.

Kunigas Olehas Ladnyukas, salezietis, kariuomenės kapelionas, kartu su kitais išgyveno tragediją, kai į daugiabutį pataikė raketa, nusinešusi mažiausiai 44 žmonių gyvybes.

Benediktas XVI ir Manopelio Kristaus veidas

veidas„Kristui įdomu ne kiek kartų gyvenime susvyruojame ar suklumpame, bet kiek kartų jo padedami vėl atsitiesiame“, – šiuos Benedikto XVI žodžius ir jo ypatingą dvasinį ryšį su Kristaus veidu – pasaulį apšviečiančia šviesa – gedulingose Mišiose už mirusį popiežių emeritą apžvelgė vienas iš žinomiausių gyvų Italijos teologų Bruno Forte, Italijos Kiečio-Vasto arkivyskupas.

Popiežius: reikia medicinos mokslo, įgūdžių ir etikos dermės

moksloĮ žmogaus ligą galima atsiliepti abejingumu, apleidimu, nusisukimu į kitą pusę. Arba atjauta, solidarumu, pagalba. Atskirties ir išmetimo kultūra arba globos kultūra, sausio 16 dienos audiencijoje medicinos darbuotojams sakė popiežius Pranciškus. Jis priėmė specialistus, dirbančius radiologijos, reabilitacijos ir prevencijos srityse.

Italijos vyskupų žinia: keisti žvilgsnį į žydus

keistiAntradienį, sausio 17 d., Italijoje minima Katalikų ir žydų dialogo pagilinimo ir ugdymo diena. Iš eilės 34-osios metinės dienos tema yra pirmieji pranašo Izaijo 40 skyriaus žodžiai: „Paguoskite manąją tautą – guoskite ją“.

Kardinolas B. Rai apie grėsmes Libano santvarkai ir egzistencija

gresmesTuo metu, kai daugelio akys nukreiptos į Ukrainą, yra ir kitas kraštas, visai kitoks, bet taip pat kovojantis už savo išlikimą. „Prašome Jungtinių Tautų sušaukti specialią tarptautinę konferenciją dėl Libano“, – sakė maronitų apeigų Bažnyčios patriarchas kardinolas Beshara Rai.

Popiežius Pranciškus: „Afrika stebina“

afrikaAfrika stebina savo originalumu ir turtingumu. Taip pat stebina misionierių sugebėjimas įsilieti į kultūras tų žmonių, tarp kurių jie gyvena. Katalikybė nėra prozelitizmas, sakė popiežius Pranciškus interviu komboniečių misionierių žurnalui ispanų kalba „Mundo Negro“.

Popiežius: Dievo karalystės raugu kelti pasaulį

keltiPopiežius penktadienį (sausio 13 d.) audiencijoje priėmė Augustinų regulinių kanauninkų konfederacijos atstovus, Romoje dalyvaujančius vadovų tarybos posėdžiuose. Popiežius palinkėjo, kad savo charizmą permąstyti susirinkę vienuoliai augustinai sustiprintų gyvenimo bendrystę, sekdami pirmosios apaštalų bendruomenės pavyzdžiu.

Šiandien Jėzus gimtų Ukrainoje

gimtu„Jei Jėzus gimtų šiandien, jis gimtų Ukrainoje“, – pažymėjo popiežiaus išmaldininkas kardinolas K. Krajewskis. Kardinolas kalbėjo Kūčių vakarą Fastivo mieste, Kyjivo srityje, kur Kalėdas sutiko su dominikonų parapijos bendruomene. Apie kardinolo vizitą Vatikano radijo Ukrainiečių skyriaus redaktorei S. Duckhovych papasakojo Ukrainos dominikonų provincijos vikaras.

Pakistano krikščionę nuo kaltinimų apsaugojo video įrašas

pakistŠventvagiškas piktžodžiavimas, Korano paniekinimas ir pranašo Mahometo įžeidimas Pakistane yra labai rimti nusikaltimai, už kuriuos gali būti skirta didelė piniginė bauda, ilgametis įkalinimas ir net mirties bausmė. Religinės mažumos daugybę kartų skundėsi, kad ši norma naudojama asmeniniams santykiams suvedinėti ir prieš keletą dienų pasirodęs video įrašas tai patvirtino.

Rio de Žaneiro arkivyskupas: Brazilijai reikalingas broliškas dialogas

dialogasBraziliją apėmusi politinė poliarizacija kelia nerimą vietos Bažnyčiai, kuri ragina siekti taikos ir nutraukti smurtą.

Brazilijos vyskupų konferencija sureagavo į buvusio prezidento J. Bolsonaro šalininkų puolimą prieš Brazilijos parlamentą, reikalaudama nutraukti neramumus. Demonstrantų, užpuolusių tris pagrindinius politinius pastatus Brazilijoje – parlamentą, prezidentūrą ir Aukščiausiąjį Teismą – suimta virš 400.

Popiežius: nelaukime, kol kiti pas mus ateis, bet patys pas juos eikime

ateisTrečiadienio rytą per bendrąją audienciją popiežius Pranciškus pradėjo naują savo kassavaitinių katechezių ciklą apie visiems tikintiesiems suteiktą pašaukimą skelbti ir liudyti Evangeliją. Tai yra gyvybiškai svarbus Bažnyčios matmuo – Jėzaus mokinių bendruomenė iš prigimties yra apaštališka ir misionieriška, sakė popiežius.

Peru vyskupai apie naujausius neramumus: „Nežudyk!“

nezudNaujas puslapis jau keletą savaičių didelių neramumų krečiamoje Peru, deja, suteptas žuvusiųjų krauju. 2023 m. sausio 9 dienos protestuotojų susirėmimuose su tvarkos palaikymo pajėgomis Chuliakos mieste, Puno departamente, krašto pietuose, žuvo mažiausiai 17 žmonių. „Nežudyk“, – Dievo priesaką primena Peru vyskupai.

Popiežius: tarnavimas sergančiajam – sinodinės kelionės dalis

dalisVasario 11 d., kai Bažnyčios liturginis kalendorius mini Lurdo Švč. M. Mariją, jau trisdešimt pirmą kartą bus minima Pasaulinė ligonių diena. Iki jos likus mėnesiui, antradienį, sausio 10 d., buvo paskelbta šiam minėjimui skirta popiežiaus žinia, kurios tema „Slaugyk jį! Atjauta kaip sinodinė gydymo tarnystė“.

Brazilijos vyskupai: „Piliečiai ir demokratija turi būti apsaugoti“

pilieciaiSausio 8 dieną Brazilijos administracinėje sostinėje, kurioje sutelktos pagrindinės federalinės institucijos, taip pat turinčioje Brazilijos pavadinimą, vyko susirėmimai tarp manifestantų ir tvarkos palaikymo pajėgų. Krašto vyskupų konferencija pasmerkė smurtingą protestą ir paragino patraukti atsakomybėn iniciatorius.

S. Ševčukas: kraujo ištroškęs Erodas žudo vaikus

erodasNors pastarosiomis dienomis Rusijoje buvo kalbama apie Kalėdų paliaubas, ir toliau raketos ir patrankų sviediniai krito ant Ukrainos miestų ir kaimų. Ukrainos graikų apeigų katalikų didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas pirmadienio, sausio 9 d., 320-osios karo dienos rytą paskelbtoje savo kasdienėje žinioje atkreipė dėmesį ir į džiugią žinią – iš rusų nelaisvės išlaisvinta dar 50 ukrainiečių karių.

Popiežius paskyrė Montecassino – benediktinų lopšio abatą

abata2023 m. sausio 9-ąją dieną Šventojo Sosto spaudos salė pranešė, jog popiežius Pranciškus naujuoju istorinės Montecassino abatijos abatu paskyrė t. Antonio Luca Fallica OSB, iki šiol vadovavusį Švč. Trejybės vienuolyno Varezės provincijoje, Italijos šiaurėje, bendruomenei. Montecassino abatiją prieš pusantro tūkstančio metų įkūrė ir joje palaidotas pats šv. Benediktas, vakarų vienuolinės tradicijos tėvas, Europos globėjas.

Naujametinė popiežiaus audiencija diplomatiniam korpusui

korpusPirmadienį, sausio 9 d., įvyko naujametinis popiežiaus susitikimas su diplomatinių misijų prie Šventojo Sosto vadovais. Apžvelgdamas pasaulio tautų bendruomenės gyvenimo panoramą popiežius priminė, kad šiemet sukanka 60 metų nuo vis dar labai aktualios popiežiaus Jono XXIII enciklikos „Pacem in Terris“ paskelbimo.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode