Policijos pertvarka – greitesnis reagavimas ir kokybiškesnis gyventojų aptarnavimas

policijosVidaus reikalų ministerijos Viešojo valdymo tobulinimo grupėje nuspręsta pritarti Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos siūlomai Lietuvos policijos sistemos pertvarkai. Pasak vidaus reikalų ministrės Agnės Bilotaitės, planuojamais pertvarkos pokyčiais siekiama kokybiškesnio gyventojų aptarnavimo, operatyvesnio policijos pajėgų valdymo bei reagavimo į įvykius, pareigūnų darbo sąlygų gerinimo.

„Vidaus reikalų ministerija, siekdama sustiprinti viešojo saugumo institucijas, jų pasirengimą tirti nusikaltimus, užtikrinti viešąją tvarką ir atremti hibridines grėsmes, daro viską, kad vadybiniai pokyčiai teisėsaugos institucijose pagerintų ir pačių pareigūnų darbo sąlygas bei socialines garantijas, plėtotų glaudų bendradarbiavimą su socialiniais partneriais. Kiekvienas pareigūnas yra vertybė“, – sako vidaus reikalų ministrė A. Bilotaitė.

Policijos pertvarka leistų gyventojams operatyviau susisiekti su pareigūnais – bus vykdoma informacinių technologijų plėtra, patogiau, greičiau priimami ir aptarnaujami gyventojai. Papildomos policijos pajėgos bus skiriamos ir darbui seniūnijose – tiek miesto, tiek kaimiškose vietovėse.

Pertvarka siekiama policijos pareigūnų  žmogiškuosius išteklius nukreipti į veiklos ir reagavimo padalinius, dirbančius arčiausiai gyventojų. Alytaus miesto ir rajono, Utenos, Marijampolės, Tauragės rajonų savivaldybių teritorijose numatoma steigti miestų ir rajonų policijos komisariatus, siekiant užtikrinti patogų gyventojams priėmimo laiką.

Policijos departamento siūlomos reformos metu policijos sistema bus sujungta į vieną juridinį asmenį, veiklą organizuojant penkių apygardų principu. Policijos departamento teigimu, sumažinus juridinių asmenų skaičių bus efektyviau vykdomas veiklos organizavimas ir kontrolė. Reforma bus įgyvendinama iš policijai skirtų asignavimų, papildomų valstybės biudžeto lėšų nereikės.

Pasak ministrės A. Bilotaitės, vidaus tarnybos sistemos patrauklumo didinimas, pareigūnų motyvacijos kėlimas bei geresnis aprūpinimas yra Vidaus reikalų ministerijos prioritetas. Ministerija artimiausiu metu planuoja pristatyti Vidaus tarnybos statuto pataisas, kurios sudarytų prielaidas lankstesniam pareigūnų darbo užmokesčiui ir leistų tarnybą policijoje ir kitose teisėsaugos institucijose padaryti daug patrauklesne.

Taip pat su atsakingomis ministerijomis diskutuojama dėl pareigūnų ir karių valstybinių pensijų sistemos pertvarkos.

VRM nuotrauka

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode