Nauji reikalavimai gabenantiems krovinius transportu, kurio didžiausia leidžiamoji masė nuo 2,5 iki 3,5 tonos, – licencija bus privaloma

maseVežėjai, krovinius gabenantys tarptautiniais maršrutais krovininėmis transporto priemonėmis (ar junginiais), kurių didžiausia leidžiama masė daugiau nei 2,5 tonos, bet neviršija 3,5 tonos,  privalės turėti licencijas. Naujoji tvarka įsigalioja nuo šių metų gegužės 21 d. ir bus privaloma visoje Europos Sąjungoje.

Šie pokyčiai numatyti naujuose ES įstatymų pakeitimuose, kuriais siekiama vienodų konkurencinių sąlygų dirbantiems krovinių pervežimo versle.  Jau nuo šios savaitės pabaigos transporto priemonės bei transporto priemonių junginiai, kurių didžiausia leidžiamoji masė nuo 2,5 t iki 3,5 t,  negalės vežti krovinių už Lietuvos ribų, jei vežėjas neturės galiojančios ES licencijos.

„Pokytis palies tiek įmones, tiek ir fizinius asmenis, kurie turi smulkųjį verslą ir krovinius gabena už atlygį. Niekas nepasikeis ir licencijų nereikia tiems, kurie veža krovinius tik mūsų šalies viduje“, – sako Lietuvos transporto saugos administracijos (LTSA) Paslaugų departamento direktorius Stanislovas Lingys.

Licencijos prašymo pateikimo eiga

Prašymus licencijoms  ir licencijų kopijoms gauti vežėjai gali pateikti fiziškai atvykę  į bet kurį  LTSA padalinį, esančius Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje. Šiuo metu bus priimami popieriniai prašymai, tačiau netrukus bus sudaryta galimybė tai padaryti ir elektroniniu būdu.

Licencijos kaina ir galiojimas

Krovinių gabenimo įmonėms veiklos licencija galios 10 metų, išdavimas kainuos 57 eurus, o kiekvienos licencijos kopijos  – 43 eurus.

Reikalavimai vežėjui

Licencija vežėjui bus suteikta tuo atveju, jeigu jis atitiks krovinių gabenimo veiklai keliamus reikalavimus. Privaloma turėti faktinę ir nuolatinę buveinę valstybėje narėje, gerą reputaciją, profesinę kompetenciją bei finansiškai pajėgti vykdyti veiklą.

Vežėjo valdymo centras arba biuras

Vežėjo valdymo centras arba biuras yra vieta, kur vežėjas faktiškai vykdo veiklą. Čia turi būti laikomi svarbiausi įmonės dokumentai: apskaitos, personalo valdymo, dokumentai, kuriuose yra duomenys apie vairavimo ir poilsio laiką ir pan. 

Jeigu vežėjo valdymo centras nesutampa su nuolatine buveine ar vežėjo gyvenamąja vieta, jeigu vežėjas yra fizinis asmuo, privaloma pateikti teisę į vežėjo valdymo centrą patvirtinančius dokumentus.

Nepriekaištinga reputacija

Vežėjas turi būti nepriekaištingos reputacijos. Šis reikalavimas yra taikomas įmonei, vadovui ir  transporto vadybininkui (jeigu jis ne tas pats asmuo). Pagrindinis įrodymas, kad licencija gali būti išduota, – nėra galiojančių administracinių nuobaudų ir (ar) teistumo pagal atitinkamus straipsnius, kurie gali būti susiję tiek su Kelių eismo taisyklių, tiek komercinės veiklos tvarkos pažeidimais.

Norėdama įsitikinti, kad įmonė ir joje dirbantys asmenys yra nepriekaištingos reputacijos, LTSA tai patikrins savarankiškai Administracinių nusižengimų bei Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registruose, todėl specialių dokumentų vežėjui pateikti nereikia.

Finansinė padėtis

Norėdamas gauti licenciją, vežėjas turi įrodyti, kad gali vykdyti finansinius įsipareigojimus ir kiekvienais metais turi tam tikrą pinigų sumą. Reikalinga suma priklauso nuo transporto priemonių skaičiaus, paprastai tariant, – nuo vežėjo vykdomos veiklos masto.

Jei bus naudojamos tik nuo 2,5 t iki 3,5 t didžiausios leidžiamos masės transporto priemonės (ar transporto priemonių junginiai), vežėjas turi disponuoti nuosavu kapitalu, kurio vertė:

  • ne mažesnė kaip 1800 eurų, kai naudojama tik viena transporto priemonė (ar transporto priemonių junginys) ir
  • po 900 eurų kiekvienai papildomai naudojamai transporto priemonei (ar transporto priemonių junginiai).

Jei bus naudojamos nuo 2,5 t iki 3,5 t didžiausios leidžiamos masės transporto priemonės (ar transporto priemonių junginiai) ir transporto priemonės (ar transporto priemonių junginiai), kurių didžiausia leidžiamoji masė didesnė kaip 3,5 t, vežėjas turi disponuoti nuosavu kapitalu, kurio vertė:

  • ne mažesnė kaip 9000 eurų pirmai transporto priemonei,
  • po 5000 eurų kiekvienai papildomai naudojamai transporto priemonei (ar transporto priemonių junginiui), kurios didžiausia leidžiamoji masė viršija 3,5 t ir
  • po 900  eurų kiekvienai papildomai naudojamai transporto priemonei (ar transporto priemonių junginiui), kurios didžiausia leidžiamoji masė nuo 2,5 t iki 3,5 t.

Vežėjo (fizinio asmens) finansinė būklė vertinama ir turi būti užtikrinama remiantis nustatytos formos  nuosavo kapitalo ataskaitos duomenimis.

Vežėjo (juridinio asmens) finansinė būklė vertinama ir turi būti užtikrinama remiantis jo metinės finansinės atskaitomybės (balanso) duomenimis.

Profesinė kompetencija

Vežėjas turės įrodyti, kad jam pakanka profesinės kompetencijos vykdyti saugų bei efektyvų krovinių vežimo verslą. Pagrindinis profesinės kompetencijos įrodymas – dirbantis transporto vadybininkas, kuris išlaikęs reikiamą egzaminą ir turi pažymėjimą.

Šis asmuo turi būti įmonės darbuotojas arba pagal sutartį įgaliotas eiti transporto vadybininko pareigas įmonės vardu.

Transporto vadybininkas gali vadovauti ne daugiau kaip dviejų skirtingų vežėjų, kurie turi ne daugiau kaip 30 licencijos kopijų, transporto veiklai. Vadovaujant vieno vežėjo transporto veiklai licencijos kopijų skaičius neribojamas.

2021 metais LTSA išdavė 622 licencijas vežti krovinius transporto priemonėmis bei jų junginiais, kurių didžiausia leistina masė didesnė nei 3,5 tonos.

Susisiekimo ministerijos nuotrauka

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode