Cirkas
Statistikos žinynas: Bažnyčia Europoje traukiasi, Afrikoje – auga

augaRemiantis naujausiu Bažnyčios statistikos metraščiu, per 2021 m. katalikų skaičius pasaulyje padidėjo maždaug 18 mln., tai yra maždaug 1,3 proc. Prieš kiek daugiu nei metus iš viso pasaulyje buvo 1 378 mln. katalikų ir jie sudarė 17,67 proc. pasaulio gyventojų.

Vatikane buvo išleistas naujas Bažnyčios statistikos žinynas (Annuarium Statisticum Ecclesiae 2021) ir Popiežiškasis žinynas (Annuario Pontificio 2023).

Katalikų Bažnyčios narių skaičius auga netolygiai: Europoje katalikų skaičius mažėja, o Afrikoje nustatytas daugiau kaip 3 proc. augimas. Be to, labai skiriasi katalikybės paplitimas pasaulio žemynuose: Amerikoje 64 iš 100 gyventojų yra katalikai, Europoje – beveik 40, Afrikoje – 20, o Azijoje katalikai sudaro tik 3,3 proc. gyventojų.

2020–2021 metais visame pasaulyje katalikų dvasininkų skaičius sumažėjo 0,39 proc. Prieš dvejus metus buvo 5 340 vyskupų, 407 000 kunigų ir 49 000 nuolatinių diakonų. Moterų vienuolių 2021 m. buvo beveik 609 000, t. y. net 1,7 proc. mažiau nei metais anksčiau.

Labiausiai krenta į akis per tą patį vienerių metų laikotarpį Europoje net 5,8 proc. sumažėjęs seminaristų skaičius. Šiuo metu Europoje statistiškai 100 kunigų tenka mažiau nei 9 klierikai. Ne ką geresnė padėtis ir Šiaurės Amerikoje, kur 100 kunigų tenka kiek daugiau nei 11 klierikų. Tuo tarpu Afrikoje 100 kunigų tenka 65 seminaristai, Azijoje – daugiau nei 44 seminaristai. Tačiau, nepaisant krizės, Europoje vis dar yra daugiausia kunigų – beveik 160 000. Tas pat pasakytina ir apie vienuoles – trečdalis visų seserų gyvena Europoje. (jm / Vatican News)

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode