Karolis Akutis bus skelbiamas šventuoju

akutisSu juo, šventaisiais bus skelbiama dar keturiolika palaimintųjų ir kankinių, vyrų ir moterų. Dekretus dėl palaimintųjų užtarimu įvykusių stebuklų ir kitų Dievo tarnų krikščioniškųjų dorybių herojiškumo bei kankinystės ketvirtadienį, gegužės 23 d., paskelbė Šventųjų skelbimo dikasterija, be minėtųjų dekretų pranešusi ir apie kitas popiežiaus patvirtintas kanonizacijas.

Apie dikasterijos dekretus, kaip įprasta, paskelbė Šventojo Sosto spaudos salė informuodama apie popiežiaus kardinolui M. Semeraro, Šventųjų skelbimo diksterijos prefektui, ketvirtadienį suteiktą audienciją ir jos metu popiežiaus jam duotus nurodymus.

Popiežius, patvirtindamas dikasterijos kardinolų ir vyskupų tarybos išreikštą pritarimą skelbti naujus šventuosius, nutarė sušaukti konsistoriją dėl gavusių tarybos pritarimą ir naujuose dekretuose minimų palaimintųjų kanonizavimo.

Bus skelbiami šventaisiais vienuolika palaimintųjų Sirijos kankinių: 1860 m. Damaske iš neapykantos tikėjimui nužudyti aštuoni mažesnieji broliai pranciškonai – t. Emanuelis Ruizas ir septyni ordino vienuoliai bei trys pasauliečiai: Pranciškus, Abdelis Mooti ir Rafaelis Massabkis; palaimintieji italas kun. Juozapas Allamano (1851–1926), kanadietė kongregacijos steigėja s. Marie-Leonie Paradis (1840–1912), italė kongregacijos steigėja s. Elena Guerra (1935–1914) ir italas jaunuolis pasaulietis Karolis Akutis (1991–2006).

Dikasterijos dekretais patvirtintas italo kapucinų tėvo Guglielmo Gattiani ir dviejų pasauliečių – ispano Ismaelio Molinero ir Enrique Medi krikščioniškųjų dorybių herojiškumas, dviejų kitų Dievo tarnų kankinystė – vengrės pasaulietės Marijos Magdalenos Bodi (1921–1945) ir lenko kun. Stanislawo Kostkos Streicho (1902–1938) – ir stebuklas, įvykęs garbingojo Dievo tarno italo kun. Giovanni Merlini (1795–1873), Švč. Jėzaus kraujo misionierių kongregacijos vyresniojo, užtarimu.

Būsimų šventųjų kanonizavimo data bus nuspręsta konsistorijos metu ar tuoj po jos. Pastaraisiais metais kanonizavimo apeigos dažniausiai rengtos spalio mėnesį, todėl galima spėti, kad naujų šventųjų kanonizacija galėtų įvykti š. m. spalio mėnesį per tuo metu Romoje vyksiančius Vyskupų sinodo posėdžius. Apie konsistorijos sušaukimą praneš Popiežiaus liturginių apeigų vadovas.

Palaimintasis Karolis  (foto diocesi di Gliwice)

 

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode